Projektový manažer

Osoba s pravomocí a odpovědností řídit projekt na denní bázi pro dodání požadovaných produktů v rámci omezení dohodnutých projektovou radou.


Project manager

The person with authority and responsibility to manage a project on a day-to-day basis to deliver the required products within the constraints agreed by the project board.

Použito v metodice