Projektový přístup

Popis způsobu, jakým má být práce s projektem oslovena. Například budujeme produkt od začátku nebo kupujeme produkt, který již existuje?


Project approach

A description of the way in which the work of the project is to be approached. For example, are we building a product from scratch or buying in a product that already exists?

Použito v metodice