Projektový produkt

Co projekt musí poskytnout, aby získal souhlas.

Použito v metodice