Projektový registr

Alternativní termín pro "dokumentaci projektů" - dokument, který zaznamenává seznam projektů.


Project register

An alternative term for ‘projects dossier’ – the document that records the list of projects.

Použito v metodice