Proměnlivé náklady

Náklady, které závisí na tom, na kolik je IT služba používána, kolik produktů se vyrábí, počet a typ uživatelů nebo něco jiného, co nelze předem nastavit.

Použito v metodice