Proměnlivé náklady

Náklady, které závisí na tom, na kolik je IT služba používána, kolik produktů se vyrábí, počet a typ uživatelů nebo něco jiného, co nelze předem nastavit.


Variable cost

A cost that depends on how much the IT service is used, how many products are produced, the number and type of users, or something else that cannot be fixed in advance.

Použito v metodice