Prostředí

Podskupina IT infrastruktury, která se používá k určitému účelu - například živé prostředí, testovací prostředí, prostředí pro vytváření. Používá se také v termínu "fyzické prostředí", které znamená ubytování, klimatizaci, energetický systém apod. Prostředí se používá jako obecný termín, který znamená vnější podmínky, které ovlivňují nebo ovlivňují něco.


Environment

A subset of the IT infrastructure that is used for a particular purpose – for example, live environment, test environment, build environment. Also used in the term ‘physical environment’ to mean the accommodation, air conditioning, power system etc. Environment is used as a generic term to mean the external conditions that in uence or affect something.

Použito v metodice