Prostředí

Podskupina IT infrastruktury, která se používá k určitému účelu - například živé prostředí, testovací prostředí, prostředí pro vytváření. Používá se také v termínu "fyzické prostředí", které znamená ubytování, klimatizaci, energetický systém apod. Prostředí se používá jako obecný termín, který znamená vnější podmínky, které ovlivňují nebo ovlivňují něco.

Použito v metodice