Průběh produktu

Schéma ukazující postupnost výroby a vzájemné závislosti produktů uvedených ve struktuře členění produktů.


Product flow diagram

A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a product breakdown structure.

Použito v metodice