Průvodce procesu řízení rizik

Popisuje řadu kroků (od identifikace až po implementaci) a příslušných souvisejících činností, které jsou nezbytné k implementaci řízení rizik.


Risk Management Process Guide

Describes the series of steps (from identify through to implement) and their respective associated activities, necessary to implement risk management.

Použito v metodice