QA

Zajištění kvality

Generic - plánovaný systematický proces, který bude použit pro zajištění důvěryhodnosti, že výstupy budou odpovídat definovaným kritériím kvality.

ITIL - proces zodpovědný za zajištění toho, aby kvalita služby, procesu nebo jiného majetku služby poskytla zamýšlenou hodnotu. Zajištění kvality se také používá k označení funkce nebo týmu, který provádí zajištění kvality.


QA

Quality assurance

Generic – The planned systematic process that will be used to provide confidence that outputs will match their defined quality criteria.

ITIL – The process responsible for ensuring that the quality of a service, process or other service asset will provide its intended value. Quality assurance is also used to refer to a function or team that performs quality assurance. This process is not described in detail within the core ITIL publications. 

Použito v metodice