QMS

Systém řízení kvality

Rámec politik, procesů, funkcí, norem, pokynů a nástrojů, které zajišťují, že organizace má vhodnou kvalitu pro spolehlivé plnění obchodních cílů nebo úrovní služeb.

Použito v metodice