QMS

Systém řízení kvality

Rámec politik, procesů, funkcí, norem, pokynů a nástrojů, které zajišťují, že organizace má vhodnou kvalitu pro spolehlivé plnění obchodních cílů nebo úrovní služeb.


QMS

Quality management system

The framework of policy, processes, functions, standards, guidelines and tools that ensures an organization is of a suitable quality to meet business objectives or service levels reliably.

Použito v metodice