Recenzent

Osoba nebo skupina nezávislá na výrobci, která posuzuje, zda produkt splňuje požadavky stanovené v popisu výrobku.

Použito v metodice