Recenzent

Osoba nebo skupina nezávislá na výrobci, která posuzuje, zda produkt splňuje požadavky stanovené v popisu výrobku.


Reviewer

A person or group independent of the producer who assesses whether a product meets its requirements as defined in its product description.

Použito v metodice