Registr

Formální úložiště spravované vedoucím projektu, které vyžaduje, aby projektová rada souhlasila s jeho formátem, složením a používáním. PRINCE2 má tři registry: seznam registrů, registr rizik a registr kvality.

Použito v metodice