Registr emisí

Rejstřík sloužící k zachycení a udržování informací o všech otázkách, které jsou formálně vedeny. Registr emisí by měl pravidelně sledovat projektový manažer.

Použito v metodice