Registr emisí

Rejstřík sloužící k zachycení a udržování informací o všech otázkách, které jsou formálně vedeny. Registr emisí by měl pravidelně sledovat projektový manažer.


Issue register

A register used to capture and maintain information on all of the issues that are being managed formally. The issue register should be monitored by the project manager on a regular basis.

Použito v metodice