Rejstřík zúčastněných stran

Dokument obsahující shrnutí informací v profilech zúčastněných stran.


Stakeholder register

A document that contains a summary of the information in the stakeholder profiles.

Použito v metodice