Rekordy

Produkty dynamické zprávy, které udržují informace o průběhu projektu.


Records

Dynamic management products that maintain information regarding project progress.

Použito v metodice