RFC

Žádost o změnu

Formální návrh na změnu. Zahrnuje podrobnosti o navrhované změně a může být zaznamenána na papíře nebo elektronicky. Termín je často zneužit, což znamená záznam o změně nebo samotnou změnu.

Použito v metodice