Risk

Generic - Nejistá událost nebo soubor událostí.

ITIL - Možná událost, která by mohla způsobit škody nebo ztráty nebo ovlivnit schopnost dosažení cílů. Riziko je měřeno pravděpodobností ohrožení, zranitelností majetku vůči této hrozbě a dopadem, které by nastal, kdyby k němu došlo.

Riziko může být také definováno jako nejistota výsledku a může být použito v kontextu měření pravděpodobnosti pozitivních výsledků i negativních výsledků.

PPM - Nejistá událost nebo soubor událostí, které by v případě výskytu měly vliv na dosažení cílů. Riziko je měřeno kombinací pravděpodobnosti vnímané hrozby nebo příležitosti a rozsahu jejího dopadu na cíle.

Použito v metodice