Risk actionee

Risk Actionee je někdo, kdo je určen k provedení určité akce a podporuje vlastníka rizik. Takže nejsou zodpovědní za sledování nebo řízení rizika.


Risk actionee

Some actions may not be within the remit of the risk owner to control explicitly in that situation there should be a nominated owner of the action to address the risk. He or she will need to keep the risk owner apprised of the situation.

Použito v metodice