Řízení dodavatelů

Proces, který je zodpovědný za získání poměru mezi dodavateli a dodavatelem, zajišťuje, aby všechny smlouvy a dohody s dodavateli podporovaly potřeby podniku a aby všichni dodavatelé splnili své smluvní závazky.


Supplier management

The process responsible for obtaining value for money from suppliers, ensuring that all contracts and agreements with suppliers support the needs of the business, and that all suppliers meet their contractual commitments.

Použito v metodice