Řízení IT provozu

Funkce v rámci poskytovatele IT služeb, který provádí každodenní činnosti potřebné pro správu IT služeb a podporované IT infrastruktury. Řízení IT provozu zahrnuje řízení operací IT a řízení zařízení.


IT operations management

The function within an IT service provider that performs the daily activities needed to manage IT services and the supporting IT infrastructure. IT operations management includes IT operations control and facilities management.

Použito v metodice