Řízení katalogu služeb

Proces, který je odpovědný za poskytování a údržbu katalogu služeb a za zajištění toho, že je k dispozici těm, kteří mají oprávnění k přístupu k němu.


Service catalogue management

The process responsible for providing and maintaining the service catalogue and for ensuring that it is available to those who are authorized to access it.

Použito v metodice