Řízení kontinuity provozu

ITIL - obchodní proces odpovědný za řízení rizik, které by mohly vážně ovlivnit podnikání. Řízení kontinuity provozu chrání zájmy klíčových zainteresovaných stran, pověst, aktivitu vytvářející hodnotu a hodnotu.

Proces zahrnuje snížení rizika na přijatelnou úroveň a plánování obnovy podnikových procesů, pokud dojde k narušení podnikání. Řízení kontinuity provozu stanovuje cíle, rozsah a požadavky na řízení kontinuity služeb IT.

PPM - komplexní proces řízení, který identifikuje potenciální dopady, které ohrožují organizaci a poskytuje rámec pro budování odolnosti a schopnost efektivní reakce, která chrání zájmy svých klíčových zainteresovaných stran, pověst, aktivitu vytvářející hodnotu a hodnotu.

Řízení obnovy nebo kontinuity v případě katastrofy. Rovněž řízení celého procesu prostřednictvím školení, zkoušek a recenzí, aby byl zajištěn průběžný plán činnosti, zůstává aktuální a aktuální.

Použito v metodice