Řízení kontinuity služeb

Proces odpovědný za řízení rizik, které by mohly vážně ovlivnit IT služby. Řízení kontinuity služeb IT zajišťuje, že poskytovatel IT služeb může vždy poskytovat minimální dohodnuté úrovně služeb tím, že sníží riziko na přijatelnou úroveň a plánuje obnovu IT služeb. Řízení kontinuity služeb IT podporuje řízení kontinuity provozu.

Použito v metodice