Řízení kvality

Koordinované aktivity směřující k řízení a kontrole organizace s ohledem na kvalitu.


Quality management

The coordinated activities to direct and control an organization with regard to quality.

Použito v metodice