Řízení podnikové kapacity

V kontextu ITSM je řízení podnikových kapacit dílčí proces řízení kapacity, který je zodpovědný za pochopení budoucích obchodních požadavků pro použití v plánu kapacit.


Business capacity management

In the context of ITSM, business capacity management is the sub-process of capacity management responsible for understanding future business requirements for use in the capacity plan. See also service capacity management; component capacity management.

Použito v metodice