Řízení přístupu

Proces, který umožňuje uživatelům využívat IT služeb, dat nebo jiných aktiv. Správa přístupu pomáhá chránit důvěrnost, integritu a dostupnost prostředků tím, že zajistí, že k nim budou mít přístup pouze oprávnění uživatelé nebo jejich změny. Správa přístupu implementuje zásady řízení bezpečnosti informací a někdy se označuje jako správa práv nebo správa identit.


Access management

The process responsible for allowing users to make use of IT services, data or other assets. Access management helps to protect the con dentiality, integrity and availability of assets by ensuring that only authorized users are able to access or modify them. Access management implements the policies of information security management and is sometimes referred to as rights management or identity management.

Použito v metodice