Řízení provozu

Funkce v rámci poskytovatele IT služeb, který provádí každodenní činnosti potřebné pro správu IT služeb a podporované IT infrastruktury. Řízení IT provozu zahrnuje řízení operací IT a řízení zařízení.


Operations management

Features within an IT service provider that performs day to day operations needed to manage IT services and supported IT infrastructure. IT traffic management includes the management of IT operations and device management.

Použito v metodice