Řízení rizik

Generic - Proces odpovědný za identifikaci, hodnocení a kontrolu rizik.

ITIL - Proces odpovědný za identifikaci, hodnocení a kontrolu rizik. Řízení rizik se také někdy používá k označení druhé části celkového procesu po zjištění a hodnocení rizik, stejně jako při "hodnocení a řízení rizik". Tento proces není podrobně popsán v rámci základních publikací ITIL.

PPM - Systematické uplatňování principů, přístupu a procesů na úkoly identifikace a hodnocení rizik a následné plánování a provádění rizikových reakcí.

Použito v metodice