Riziková kapacita

Maximální míra rizika, kterou může organizace nebo její podskupina nosit, je spojena s faktory, jako je její pověst, kapitál, majetek a schopnost získat další finanční prostředky.


Risk capacity

The maximum amount of risk that an organization, or subset of it, can bear, linked to factors such as its reputation, capital, assets and ability to raise additional funds.

Použito v metodice