Riziková událost

Popis oblasti nejistoty, pokud jde o hrozbu nebo příležitost.


Risk event

A description of the area of uncertainty in terms of the threat or the opportunity.

Použito v metodice