Rizikový efekt

Popis rizika, který by riziko mělo na organizační činnost, by se riziko mělo projevit.


Risk effect

A description of the impact that the risk would have on the organizational activity should the risk materialize.

Použito v metodice