Rizikový efekt

Popis rizika, který by riziko mělo na organizační činnost, by se riziko mělo projevit.

Použito v metodice