Rizikový profil

Popisuje typy rizik, kterým organizace čelí a její vystavení těmto rizikům.

Použito v metodice