ROI

Návratnost investic

Měření očekávaného přínosu investice. V nejjednodušenějším smyslu je čistý pro investici dělený čistou hodnotou investovaných aktiv.

Použito v metodice