Role

Soubor povinností, činností a orgánů přidělených osobě nebo týmu. Role je definována v procesu nebo funkci. Jedna osoba nebo tým může mít více rolí - například roli správce konfigurace a správce změn mohou provádět pouze jedna osoba. Role se také používá k popisu účelu něčeho nebo pro co se používá.

Použito v metodice