Rozhodovací bod

Bod v průběhu programu nebo projektu, na kterém jsou učiněna významná rozhodnutí.


Decision point

A point in the progress of a programme or project at which significant decisions are made.

Použito v metodice