SACM

Správa aktiv a konfigurace služby

Proces, který je zodpovědný za zajištění řádné kontroly aktiv potřebných k poskytování služeb a přesných a spolehlivých informací o těchto zdrojích je k dispozici, kdykoli a kde je potřeba. Tyto informace obsahují podrobnosti o tom, jak byly prostředky nakonfigurovány, a o vztazích mezi nimi.

Použito v metodice