SAM

Správa softwarových prostředků

Proces, který je zodpovědný za sledování a hlášení užívání a vlastnictví softwarových aktiv během celého jejich životního cyklu. Správa softwarových prostředků je součástí procesu řízení celkových služeb a řízení konfigurace.


SAM

Software asset management

The process responsible for tracking and reporting the use and ownership of software assets throughout their lifecycle. Software asset management is part of an overall service asset and configuration management process. This process is not described in detail within the core ITIL publications.

Použito v metodice