Schválení

Osoba nebo skupina (např. Projektová deska), která je označena jako kvalifikovaná a oprávněna schvalovat (řídící nebo specializovaný) produkt jako úplnou a účelovou.

Použito v metodice