Schválení

Osoba nebo skupina (např. Projektová deska), která je označena jako kvalifikovaná a oprávněna schvalovat (řídící nebo specializovaný) produkt jako úplnou a účelovou.


Approver

The person or group (e.g. a project board) who is identi ed as quali ed and authorized to approve a (management or specialist) product as being complete and t for purpose.

Použito v metodice