SCMIS

Informační systém pro dodavatele a správu smluv

Sada nástrojů, dat a informací, které slouží k podpoře správy dodavatelů.


SCMIS

Supplier and contract management information system

A set of tools, data and information that is used to support supplier management.

Použito v metodice