SDP

Balík projektových služeb

Dokumenty, které definují všechny aspekty IT služeb a jejich požadavky v každé etapě svého životního cyklu. Pro každou novou službu IT, zásadní změnu nebo odchod do služeb IT se vytvoří balíček služeb.


SDP

Service design package

Document(s) defining all aspects of an IT service and its requirements through each stage of its lifecycle. A service design package is produced for each new IT service, major change or IT service retirement.

Použito v metodice