Sedm-krokový proces zlepšování

Proces, který je odpovědný za definování a správu kroků potřebných k identifikaci, definici, shromažďování, zpracování, analýze, prezentaci a provádění vylepšení.

Výkon poskytovatele IT služeb se tímto procesem průběžně měří a zlepšují se procesy, služby IT a IT infrastruktura, aby se zvýšila efektivita, efektivita a hospodárnost. Příležitosti ke zlepšení jsou zaznamenávány a spravovány v registru CSI.


Seven-step improvement process

The process responsible for defining and managing the steps needed to identify, define, gather, process, analyse, present and implement improvements.

The performance of the IT service provider is continually measured by this process and improvements are made to processes, IT services and IT infrastructure in order to increase efficiency, effectiveness and cost-effectiveness. Opportunities for improvement are recorded and managed in the CSI register.

Použito v metodice