Senior uživatel

Role projektové rady je zodpovědná za zajištění správné specifikace potřeb uživatelů a řešení splňuje tyto potřeby.


Senior user

The project board role accountable for ensuring that user needs are specified correctly and that the solution meets those needs.

Použito v metodice