Server

Počítač, který je připojen k síti a poskytuje softwarové funkce používané jinými počítači.


Server

A computer that is connected to a network and provides software functions that are used by other computers.

Použito v metodice