SFA

Analýza selhání služby

Technika, která identifikuje základní příčiny jedné nebo více přerušení IT služeb. Analýza selhání služby identifikuje příležitosti ke zlepšení procesů a nástrojů poskytovatele IT služeb, a nikoliv pouze IT infrastruktury. Je to časově omezená, projektová aktivita, spíše než probíhající proces analýzy.


SFA

Service failure analysis

A technique that identifies underlying causes of one or more IT service interruptions. Service failure analysis identi es opportunities to improve the IT service provider’s processes and tools, and not just the IT infrastructure. It is a time-constrained, project-like activity, rather than an ongoing process of analysis.

Použito v metodice