Shromáždění

Položka konfigurace, která se skládá z několika jiných CI. Například server CI může obsahovat CI pro CPU, disky, paměť apod., IT služba CI může obsahovat mnoho hardwaru, softwaru a dalších CI.


Assembly

A confguration item that is made up of a number of other CIs. For example, a server CI may contain CIs for CPUs, disks, memory etc., an IT service CI may contain many hardware, software and other CIs. 

Použito v metodice