Simulační modelování

Technika, která vytváří podrobný model, který předpovídá chování služby IT nebo jiné položky konfigurace. Simulační model je často vytvořen pomocí skutečných položek konfigurace, které jsou modelovány umělou pracovní zátěží nebo transakcemi.

Používají se při řízení kapacity, pokud jsou důležité přesné výsledky. Simulační model se někdy nazývá výkonnostní měřítko.


Simulation modelling

A technique that creates a detailed model to predict the behaviour of an IT service or other configuration item. A simulation model is often created by using the actual configuration items that are being modelled with artificial workloads or transactions.

They are used in capacity management when accurate results are important. A simulation model is sometimes called a performance benchmark. 

Použito v metodice