Six Sigma

Řídící proces zaměřený na minimalizaci vad a zvýšení efektivity.


Six Sigma

A management process aimed at minimizing defects and increasing efficiency.

Použito v metodice