Six Sigma

Řídící proces zaměřený na minimalizaci vad a zvýšení efektivity.

Použito v metodice