SKMS

Systém řízení znalostí služeb

Sada nástrojů a databází, které se používají ke správě znalostí, informací a dat. Systém řízení znalostí služeb zahrnuje systém správy konfigurace, stejně jako další databáze a informační systémy.

Systém řízení znalostí služeb zahrnuje nástroje pro shromažďování, ukládání, správu, aktualizaci, analýzu a prezentaci všech znalostí, informací a dat, které poskytovatel IT služeb bude potřebovat k řízení celého životního cyklu IT služeb.


SKMS

Service knowledge management system

A set of tools and databases that is used to manage knowledge, information and data. The service knowledge management system includes the configuration management system, as well as other databases and information systems.

The service knowledge management system includes tools for collecting, storing, managing, updating, analysing and presenting all the knowledge, information and data that an IT service provider will need to manage the full lifecycle of IT services. 

Použito v metodice