SLA

Smlouva o úrovni služeb

Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a zákazníkem. Dohoda o úrovni služeb popisuje službu IT, cílů úrovně služeb dokumentů a specifikuje odpovědnost poskytovatele IT služeb a zákazníka. Jedna smlouva může pokrývat více služeb IT nebo více zákazníků.


SLA

Service level agreement

An agreement between an IT service provider and a customer. A service level agreement describes the IT service, documents service level targets, and specifies the responsibilities of the IT service provider and the customer. A single agreement may cover multiple IT services or multiple customers.

Použito v metodice