SLM

Řízení úrovně služeb

Proces odpovědný za vyjednávání dosažitelných dohod o úrovni služeb a zajištění jejich plnění. Je odpovědný za to, aby všechny procesy správy IT služeb, dohody o provozní úrovni a podpůrné smlouvy byly vhodné pro dohodnuté cíle úrovně služeb.

Řízení úrovně služeb monitoruje a hlásí úrovně služeb, pravidelně kontroluje služby zákazníků a identifikuje potřebná zlepšení.


SLM

Service level management

The process responsible for negotiating achievable service level agreements and ensuring that these are met. It is responsible for ensuring that all IT service management processes, operational level agreements and underpinning contracts are appropriate for the agreed service level targets.

Service level management monitors and reports on service levels, holds regular service reviews with customers, and identifies required improvements.

Použito v metodice